Reference

Naše řešení používají např.:


Vybrané reference na platformě systémů TIRS.

Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Rozsah projektu (dispečinku)

 • Počet signálů: cca 17000
 • Počet vizualizačních panelů (obrazovek): cca 400
 • Připojené technologie: Promos, Amit, UPS, BCHJ, Comet, TEC2000, TEC3000, TAYLOR a další
 • desítky připojených klientů
Ukázka vizualizačního panelu FNHK

Přehled monitorovaných a řízených technologií, např.:

 • vytápění jednotlivých budov a oddělení
 • vzduchotechniky jednotlivých budov a oddělení
 • chladící jednotky (BCHJ)
 • záložní zdroje (UPS)
 • medicinální plyny
 • parametry prostředí (teplota, vlhkost, kyslík, přetlak)
 • kryogenní zásobníky, lednice a zásoby dusíku
 • speciálních laboratorní přístroje (inkubátory, lyofilizátory, atd.)
 • přenosy a komunikace s jednotlivými technologiemi

Přechod na nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET 6, nabídl např.:

 • nové komunikační možnosti a optimalizace komunikací

  FNHK_TN_dispecink_graf_public
  Grafický přehled
 • nové grafické možnosti (vektorová a rastrová grafika) založené na platformě zobrazovacího subsystému WPF (Windows Presentation Foundation – Microsoft)
 • nové konfigurační nástroje
 • nové zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security

Základní funkce nového centrálního dispečinku na platformě systému TIRS.NET

 • komunikace s výše uvedenými technologiemi (monitorování a řízení)
 • vyhodnocování alarmových a dalších nestandardních stavů technologie
 • upozornění dispečerů na vznik alarmu (opticky, zvukově, SMS zpráva)
 • vytváření historií stavů technologie (grafy, tabulky) – data se ukládají do databáze MS SQL serveru
 • monitorování a řízení vybrané technologie i z prohlížeče internetu (pouze pro vybrané uživatele)

FNHK_TN_dispecink_alarmy_public
Přehled alarmů

Přehled alarmů ve webové nadstavbě


Elektrárny Opatovice, a.s. – Teplárenský dispečerský systém

 • Dispečerský systém centrálního zásobování teplem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s..
 • Zpracovává více jak 20000 procesních proměnných.
 • Komunikace s automaty je realizována prostřednictvím metalického kabelu nebo radiového spojení.
 • Komunikace se čtyřmi typy PLC automatů (GFR, TECONT, TECO, PROMOS).

  Ukázka vizualizačního panelu.
 • 6 regionálních zcela autonomních pracovišť (hlavní výměníková stanice, hlavní tepelný velín, rozvody Hradec Králové, rozvod tepla Pardubice, čerpací stanice Černá za Bory, rozvod tepla Chrudim) soustředěných do centrálního pracoviště (hlavní výměníková stanice) a propojených optickým kabelem, radiovým spojením a pevnou linkou.
 • Technologická historická data jsou ukládána na technologické datové servery jednotlivých regionálních pracovišť.
 • Technologické datové servery jsou na bázi Microsoft SQL Serveru.
 • Veškerá historická data jsou přístupná z libovolného klientského pracoviště.
 • Implementována bezpečnost, která v plné míře respektuje přísnou interní bezpečnostní politiku společnosti.


Plzeňská teplárenská, a.s. – Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni

 • Dříve Plzeňská distribuce tepla, a.s. (Plzeňské služby, a.s.).
 • Celoměstský teplárenský dispečerský systém.
 • Systém je rozdělen na 2 části: první část je uzavřený dispečink pro interní potřebu společnosti, naopak druhá část je zpřístupněna široké veřejnosti na internetu.
 • Systém zpracovává okolo 15000 procesních proměnných z několika set stanic a neustále se rozrůstá.
 • Komunikace se čtyřmi základními typy automatů: RADOM, LANDIS&STAEFA (LANDYS&GYR), TZS, GAUS.
 • Komunikace s automaty je realizována prostřednictvím pevného a radiového spojení.
 • Technologická historická data jsou ukládána na datový server MS SQL Server.
 • Implementován přístup k vybraným datům pracovníkům veřejné správy prostřednictvím internetu.
 • Řešeno jako podnikový Intranet a veřejný Internet.
 • Projekt „Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni“ získal titul „IT projekt roku 2003“ Projekt, který je vybudován na platformě systému TIRSWeb byl oceněn za efektivní zvládnutí implementace řídícího systému reálného času s využitím webových technologií a průmyslových standardů. Soutěž IT projekt roku pořádá a vyhlašuje CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií) pod záštitou ministra informatiky České republiky.

Veletrhy Brno, a.s. – Vizualizace a řízení tepla, vzduchotechniky a veřejného osvětlení

 • Vizualizace a řízení tepla, vzduchotechniky a veřejného osvětlení v jednotlivých výstavních pavilónech a technologických budovách.
 • Systém zpracovává okolo 6000 procesních proměnných.
 • Komunikace – PLC SAUTER (EY2400 i EY3600), nové typy automatů s komunikací BACnet.
 • Technologická historická data jsou uložena v databázi Microsoft SQL Serveru.
 • On-line alarm systém.
 • Technologický proces a technologická data jsou přístupná z libovolného oprávněného klienta. Síť LAN + RAS.
 • Realizace manažerských reportů.


Povodí Labe, s.p.  – Modul VHD (Vodohospodářský dispečink) Informačního systému Povodí (ISyPo)

Vodohospodářský dispečink (VHD) Povodí Labe, s.p. je rozdělen na uzavřenou interní (intranetovou) a veřejnou (internetovou) část. Do interní části dispečinku mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Povodí Labe, s.p. Každý uživatel VHD dispečinku má přiděleno oprávnění do které části dispečinku může přistupovat a zda vybranou technologii může i povelovat.

 • Ukázka vizualizačního panelu.

  Územně rozlehlý systém (pokrývá většinu území ČR – celé území povodí řeky).

 • Hierarchicky členěný systém (až 6 úrovní sběru dat a jejich využití).
 • Komunikace měřicích stanic s nadřízenými dispečinky je realizována prostřednictvím veřejných telefonních sítí, radiového spojení, datová komunikace především prostřednictvím pevných datových kabelů, GSM a pronajatých linek.
 • Komunikace mezi nadřízenými dispečerskými pracovišti prostřednictvím WAN,LAN.
 • Historická data jsou ukládána do technologického datového serveru na bázi ORACLE, kde je automaticky prováděna on-line replikace historických dat na záložní server.
 • Vybraná historická data z technologického datového serveru jsou přenášena do centrálního datového serveru informačního systému Povodí Labe s.p. (ORACLE naUNIXU).
 • Implementována bezpečnost úrovně standardu „C2“ – možnosti vizualizace a řízení jsou na všech úrovních odvozeny od přihlášeného uživatele a jeho práv.
 • Systém se neustále rozrůstá o nové stanice, jezy, atd.

Rozsah dispečinku

Počet serverů 5 (HKS, KONS, 2 x Roudnice n.L., Internet)
Počet MSJ/MSP (podřízených dispečinků) 43
Počet monitorovaných a řízených jezů 27
Počet monitorovaných a řízených přehrad 16
Počet telemetrických měřicích stanic Přibližně 150
Počet zpracovávaných technologických signálů Kolem 4000 (neustále se rozšiřuje)
Velikost pracovní databáze Desítky GB (neustále narůstá)
Připojení technologie k dispečinku TCP/IP, RS-232, ModBus, modemy, radiomodemy, modemy, GSM modemy, RS-485
Počet uživatelů přistupujících v rámci Intranetu Desítky
Připojená technologie Telemetrické měřicí stanice společnosti CORAL s.r.o. se systémem PROMOS. NOEL, MULTILOG, FLOW

Centrální dispečink VHD

 • Automaticky obvolává stanice na komutovaných linkách na nejnižších úrovních.
 • Průběžně získává data z pracovišť na vyšší hiearchické úrovni (WAN).
 • Komunikace s cca 150 stanicemi 7 různých typů.
 • Komunikace centrálního dispečinku s měřicími stanicemi a pracovišti jednotlivých závodů je realizována prostřednictvím telefonních modemů, WAN, RAS a radiového spojení.
 • Všechny měřené veličiny jsou testovány a při překročení limitních mezí je vyhlášen alarmový stav se zobrazením na panelu operátora a zvukovým hlášením.
 • Dispečeři mají k dispozici aktuální stavy technologie a historické trendy (historická data).
 • Veličiny jsou podle typu ukládány do centrální databáze (např. data laboratoře, technicko-bezpečnostní, servisní…).
 • Všechna data jsou ukládána i na záložní server, který je schopen při výpadku serveru původního převzít jeho funkci v plném rozsahu.

Měřicí stanice na přehradách a jezech

Tyto stanice tvoří lokální měřicí systém s měřením hladin, srážek, průtoků, teplot, odběrů a ovládáním technologie přehrady (výpustí, elektrárny)

Seznam realizovaných měřicích stanic na přehradách: Labská, Les Království, Rozkoš, Pastviny, Hamry, Seč, Křižanovice, Pařížov, Vrchlice, Josefův Důl, Souš, Mšeno, Bedřichov, Harcov, Fojtka, Mlýnice

Seznam realizovaných měřicích stanic na jezech: Smiřice, Předměřice n. L., Hučák, Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Týnec n. L., Veletov, Kolín, Klavíry, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradišťko, Lysá n. L., Čelákovice, Brandýs n. L., Kostelec n. L., Lobkovice, Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice n. L., České Kopisty, Lovosice, Střeliv, Bakov

Ukázka vizualizačního panelu.

Ukázka vizualizačního panelu.

Měřicí stanice na vodních tocích

 • Měření vodních stavů, srážek a teplot.
 • Měření a ukládání servisních dat (stav sítě, svodiče přepětí, baterie).
 • Plnohodnotný provoz i při výpadku sítě.
 • Možnost uchovat data až po dobu 200 dní.

Měřicí stanice.