Typy IoT senzorů CORAL

CLMxx – IoT senzor na míru Vašim požadavkům

Na základě Vašeho požadavku Vám vyrobíme IoT senzor na míru pro měření libovolných veličin, stavů a událostí. Pro domluvení schůzky a navržení vhodného řešení nás kontaktujte.

Naše IoT senzory podporují různá rozhraní, proto můžeme integrovat různé typy dalších čidel např.  pro měření:

 • čidla teploty a vlhkosti vzduchu ve výrobních prostorech, skladech, laboratořích, čistých prostorech, měření teplot v lednicích, mrazácích, inkubátorech.
 • čidlo zaplavení a zapáření pro hlídání rozvodů tepla, šachet, kanálů, kolektorů, výměníkových stanic a dalších prostorů s okamžitou informací o alarmech a pravidelném sledování veličin
 • monitoring různých plynů
 • monitoring výměníkových, předávacích stanic bez nutnosti zásahu do stávající technologie
 • čidla pro odečty stavů vodoměrů, elektroměrů, měřičů tepla ve sklepích, šachtách, jímkách apod.
 • měření výšky hladiny vody nebo jiného média v řekách, zásobnících, vodojemech, vrtech
 • monitorování životního prostředí – teplota, vlhkost, vítr, sluneční svit, požáry, hladina spodní vody
 • měření veličin v zemědělství – vlhkosti půdy, skladů, včelích úlů, stavu zvířat, kvality vody
 • sledování provozu, množství návštěvníků, neoprávněné manipulace, neoprávněného odběru vody z hydrantů, neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo skládkování
 • sledování dodržení parametrů v přepravovaných předmětech (teplota, vlhkost, otřesy)
 • zabezpečení pracovních strojů, vzdálených objektů proti krádeži, požáru nebo manipulaci

Nabízíme nejen samostatné IoT senzory, i kompletní řešení od dodávky IoT měřícího senzoru až po vizualizační aplikaci nebo předávání naměřených dat do Vašeho systému včetně zajištění komunikační trasy.


CLM01 – IoT senzor zaplavení a zapáření s LoRa komunikací

Senzor posílá alarmové zprávy a informace o zaplavení (zatopení), zapáření (únik páry), teplotě, stavu baterie, stavu signálu, vnitřní teplotě modulu. Možnost připojení dalších vstupů a externích čidel. Bezdrátová komunikace, provoz na baterii. Verze senzorů s binárními vstupy umožňují sledovat stavy technologie (např. zapnuto / vypnuto, otevření / zavření, …). Další podrobné informace.

IoT senzor CLM01

Verze senzoru CLM01

Typ senzoru Měřené veličiny a vstupy Cena*
CLM01-00 Zaplavení, zapáření, teplota, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu 4.000,- Kč
CLM01-01 Zaplavení, zapáření, teplota, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 1 binární vstup 4.300,- Kč
CLM01-02 Zaplavení, zapáření, teplota, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 2 binární vstupy 4.600,- Kč
CLM01-03 Zaplavení, zapáření, teplota, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 3 binární vstupy 4.900,- Kč
CLM01-04 Zaplavení, zapáření, teplota, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 4 binární vstupy 5.200,- Kč

Standardní provedení je s interní anténou, lze dodat provedení s externí anténou. * Jedná se o orientační koncové ceny. V případě většího odběru nebo navržení projektu jsou ceny kalkulovány individuálně, proto kontaktujte naše obchodní oddělení, které Vám zpracuje individuální cenovou nabídku na míru Vašim požadavkům včetně objemových a množstevních slev.


CLM02 – IoT senzor – teplota a vlhkost

Senzor posílá alarmové zprávy a informace o teplotě, relativní vlhkosti, stavu baterie, stavu signálu a vnitřní teplotě modulu. Možnost připojení dalších externích čidel k senzoru. Bezdrátová komunikace a dlouhodobý provoz na baterii. Verze senzorů s binárními vstupy umožňují sledovat stavy technologie (např. zapnuto / vypnuto, otevření / zavření, …). Další podrobné informace.

CORAL IoT modul CLM02 -Teplota a vlhkost

Verze senzoru CLM02

Typ senzoru Měřené veličiny a vstupy Cena*
CLM02-00 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu 2.500,- Kč
CLM02-01 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 1 externí čidlo teploty 2.800,- Kč
CLM02-02 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 2 externí čidla teploty 3.100,- Kč
CLM02-03 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 3 externí čidla teploty 3.400,- Kč
CLM02-04 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 4 externí čidla teploty 3.700,- Kč
CLM02-05 Teplota, vlhkost, stav LoRa signálu, stav baterie, teplota interního modulu, 5 externích čidel teploty 4.000,- Kč

Standardní provedení je s interní anténou, lze dodat provedení s externí anténou. * Jedná se o orientační koncové ceny. V případě většího odběru nebo navržení projektu jsou ceny kalkulovány individuálně, proto kontaktujte naše obchodní oddělení, které Vám zpracuje individuální cenovou nabídku na míru Vašim požadavkům včetně objemových a množstevních slev.


Kromě dodávky IoT senzorů, Vám nabízíme navržení a dodávku kompletního projektu na míru pro monitorování Vaší technologie a to včetně zajištění komunikační trasy.

Co Vám nabízíme:
1. Navržení optimálního řešení dle Vašich požadavků pro dálkové monitorování Vaší technologie.
2. Dodání IoT senzorů CORAL
• standardní IoT senzory z naší nabídky
• nebo navržení a výrobu nestandardních IoT senzorů na míru Vašim požadavkům
3. Zajištění komunikační trasy
• přes LoRaWAN síť Českých Radiokomunikací
• nebo přes Vaši vlastní firemní LoRaWAN síť (Vaši firemní LoRaWAN síť Vám vybudujeme, nebo dodáme komponenty pro její vytvoření)
4. Vytvoření vizualizační aplikace na míru pro monitorování a konfiguraci Vašich IoT senzorů
• vytvoření grafických vizualizačních panelů pro sledování stavů Vaší technologie
• sledování i z mobilních zařízení a tabletů přes webové rozhraní
• přístupy a různá oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo skupiny
• vytvoření přehledových grafů a tabulek
• vyhlášení různých alarmů a událostí při různých nestandardních stavech
• ukládání a sledování historických stavů s možností exportů
• optické i zvukové upozornění na vznik alarmu včetně zasílání alarmů e-mailem nebo SMS zprávou na konkrétní pracovníky
• exporty dat do Vašich stávajících informačních systémů (fakturačních apod.)
• různé automatizované reporty a exporty dat nebo importy dat z Vašich systémů
• různé přepočty a predikce
• do aplikace můžeme začlenit i další Vaše technologie pro účely dálkového monitorování a řízení (vytápění, vzduchotechnika, EPS, EZS, stroje, výrobní linky, …)

Potřebujete další informace? Napište nám.