Nabídka služeb

Podrobné informace o firmě CORAL s.r.o. a jejich dalších produktech a řešeních naleznete na www.coral.cz.

Kompletní dodávky řídicích systémů pro řízení strojů, výrobních linek a dalších technologických procesů včetně monitorovacích a řídicích operátorských panelů

 • řešení na míru dle požadavků zákazníka a jeho finančních možností
 • používáme řídicí systémy Siemens, Promos a další
 • vytvoření vizualizačních panelů pro monitorování a řízení technologie
 • pro vizualizaci a řízení používáme námi vyvinutý SCADA/HMI systém TIRS.NET, který je otestován v náročných aplikacích u velkých zákazníků např. České Radiokomunikace, a.s., Povodí Labe, s.p., Elektrárny Opatovice, a.s.,…
  začlenění do podnikových informačních systémů

Bateriové bezdrátové IoT senzory pro měření různých veličin + dálková komunikace + vizualizační aplikace

 • nízká cena senzorů
 • měření různých veličin, např. teplota, vlhkost, zaplavení, zapáření, výška hladiny, atd.
 • výroba IoT senzorů na míru Vašim požadavkům
 • rychlá a jednoduchá instalace
 • bateriový provoz až 10 roků
 • bezdrátová komunikace
 • vysoká bezpečnost, šifrování, Vaše data máte u sebe
 • vizualizační aplikace na PC a mobilní telefon
 • exporty do Vašich firemních systémů
 • další informace o IoT senzorech
IoT senzor CLM01

Monitorování výrobních strojů, linek a dalších zařízení aplikace na míru dle požadavků zákazníka

 • řešení komunikačních tras
 • monitorování strojů různých výrobců, typů a stáří
 • monitorování provozních stavů, vyhodnocení, zadávání a evidence prostojů jednotlivých strojů
 • předávání dat dalším podnikovým informačním systémům
  zvýšení produktivity a efektivity výroby
 • data se ukládají do databáze Microsoft SQL serveru
 • možnost zobrazení aktuálních i historických stavů na klientských počítačích pracovníků s možností výstupu na velkoplošná zobrazovací média
 • alarmová hlášení opticky, zvukově nebo formou SMS, e-mailů
 • odhalování neshodných výrobků
 • možnost vytváření vlastních nadstaveb systému a konfigurace projektu vlastními silami
 • možnost jednotným způsobem z jednoho místa monitorovat případně řídit i další technologie, např. vytápění, klimatizace, osvětlení, atd..

Prodej licencí profesionálního SCADA/HMI systému TIRS.NET

 • TIRS.NET je určený pro vytváření a provoz dispečerských aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie (např. rozvodné závody, teplárenství,vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, facility management, monitorování a řízení výroby, krizové štáby a další oblasti.
 • další informace o systému TIRS.NET

SW balíčky vizualizace TIRS.NET pro výrobce zařízení a přístrojů a dodavatele technologií

 • instalační balíček aplikace přímo na míru dodávanému zařízení za nadstandardních podmínek
 • typové a „startovací“ aplikace pro vaše zákazníky pro snadnější implementaci
 • dálkový dohled a správa prodávaných systémů, servisní monitoring
 • další informace o systému TIRS.NET

TIRS.NET – komponenta pro vaše aplikace

 • použití jádra systému s komunikačními konektory pro vstup dat do vašich systémů
 • využití podpory mnoha typů protokolů, PLC, měřicích jednotek, I/O modulů a přístrojů
 • připojení pomocí active-X, emulace PLC
 • využití vizualizačních prostředků TIRS.NET pro prezentaci vašich dat
 • další informace o systému TIRS.NET

Vývoj komunikačních konektorů a modulů TIRS.NET na zakázku

 • Tvorba komunikačních konektorů podle podkladů zákazníka
 • Tvorba modulů a dalších komponent na míru zákazníkovi

Vytváření zákaznických aplikací pro tablety a chytré telefony

 • aplikace na míru podle požadavků zákazníka
 • ovládání a monitorování strojů a přístrojů obsluhou
 • aplikace pro nastavování a parametrování zařízení

Programování PLC automatů pro technologické celky

 • aplikace na míru dle požadavků zákazníka
 • řešení komunikačních tras
 • vytvoření vizualizačních panelů pro monitorování a řízení technologie
 • začlenění do podnikových informačních systémů

Dálkové monitorování, řízení technologií a objektů (kotelny, výrobní stroje, atd.)

 • formou SMS zpráv. On-line přenosy přes GSM GPRS nebo internet
 • současné připojení různých druhů technologií (EPS, EZS, vytápění, klimatizace, kamery, …) a přístrojů do jednoho dispečinku nebo jednoho PC (např. hotely, nemocnice, rozvody tepla, a další)
 • monitorování výroby a výrobních strojů včetně vyhodnocování a evidence prostojů
 • řešení pro překlenutí sériové linky, zasíťování pomocí radiových modemů, WiFi a GSM modemů
 • IP komunikace – převodníky RS-232, RS-485, Mbus na ethernet
 • komunikační modul C2COM – transfer protokolů, emulace PLC, přizpůsobení různých sběrnic a protokolů.

HW komponenty a služby pro dálkový dohled a telemetrii

 • telemetrické stanice s ukládáním naměřených dat do interní paměti, off-line i on-line přístup
 • vstupně výstupní jednotky pro měření binárních a analogových veličin, ovládání binárních výstupů
 • komunikace po sériové lince RS232, RS485, rádiu, ethernetu a GSM modemech
 • dálková bezdrátová čidla pro sběr dat v nepřístupných lokalitách bez napájení ze sítě
 • datové a SMS GSM modemy s aplikacemi pro dálkovou kontrolu a dozor