IoT řešení pro dálkové monitorování a měření
Potřebujete levně a rychle dálkově sledovat Vaši technologii nebo provádět různá měření bez nutnosti zajištění přívodu elektrické energie nebo budování nákladných komunikačních tras?

IoT LoRa je technologie vzdálených senzorů (čidel) napájených z baterie, kdy se naměřená data přenášejí radiovou sítí LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) na velké vzdálenosti.
Nabízíme Vám naše kompletní řešení od dodávky IoT měřícího senzoru až po vizualizační aplikaci nebo předávání naměřených dat do Vašeho systému včetně zajištění komunikační trasy.

Výhody našeho řešení

Základní informace

 • IoT senzor CLM01
  IoT senzor CLM01 – senzor zaplavení a zapáření

  IoT senzory jsou bezdrátové měřící komunikační jednotky s provozem na baterii

 • výdrž vyměnitelné baterie je až 10 roků
 • komunikace na velké vzdálenosti až 15 km dle podmínek
 • nízká cena senzoru a nízké provozní náklady
 • měření různých fyzikálních veličin dle použitých čidel (např. teplota, vlhkost, zaplavení, zapáření, pulzy
  a monitorování vstupů)
 • dálkové parametrování a ovládání přímo z vizualizační aplikace na počítači nebo mobilních zařízení
 • komunikace probíhá z aktivity senzoru dle nastaveného intervalu nebo na základě měřených stavů (alarmů)
 • automatické odeslání vzniklých alarmů do aplikace zákazníka (PC, tablet, mobilní telefon)
 • periodické zasílání stavů naměřených veličin, informace o stavu signálu, baterie a teploty modulu
 • kompaktní provedení, jednoduchá instalace, žádné kabely
 • vysoká bezpečnost – komunikace je kryptována a při použití našeho řešení jsou všechna data na Vašem úložišti (počítači)
 • další informace o konkrétních typech našich IoT senzorů

Komunikační rozhraní

 • bezdrátová komunikace LoRa
 • velký dosah signálu, až 15 km dle podmínek, dobrá prostupnost signálu ze sklepů a šachet
 • nepotřebujete wi-fi ani SIM kartu
 • možnost použití sítě LoRaWAN Českých Radiokomunikací s velkým pokrytím – výhodné pro celorepublikové pokrytí
 • možnost komunikace přes vlastní LoRaWAN síť zákazníka
  • výhodné pro podniková a lokální řešení (žádné poplatky za komunikační trasu)
  • vytvoříme Vám Vaši lokální LoRaWAN síť na míru
 • provoz v ISM pásmu (industrial, scientific and medical) na frekvenci 868 MHz bez licenčních poplatků
 • při každé komunikaci lze přenést povel nebo nastavení parametrů z centra do čidla
 • přenos dat ze senzoru probíhá bezdrátově LoRa protokolem do všech dostupných LoRa bran (GateWay). Brána přeposílá všechny přijaté LoRa telegramy do svého LoRaWAN serveru, který je přeposílá do aplikace klienta (zákazníka). Přenos dat mezi bránou, LoRaWAN serverem a zákazníkem probíhá po síti (LAN, WAN, Internet).
 • Pro malé nebo privátní LoRaWAN sítě bývá brána i LoRaWAN server jedno zařízení.
 • Pro lokální aplikace s více senzory (výrobní hala, areál závodu, území obce nebo města) je výhodné vybudovat vlastní LoRaWAN síť, protože její provoz je bezplatný (pouze investice na vybudování sítě). Pro uzemně rozlehlé sítě je možné použití LoRaWAN sítě Českých Radiokomunikací s celorepublikovým pokrytím, případně obě varianty kombinovat.

Konfigurace

 • možnost uživatelského nastavení alarmových limitních stavů pro jednotlivé měřené veličiny (horní i dolní limity)
 • nastavení periodického zasílání stavů naměřených veličin
 • dálková konfigurace přímo z aplikace zákazníka

Typické použití

 • Měření libovolných veličin, stavů a událostí na místech:
  • bez možnosti napájení ze sítě nebo jiných zdrojů
  • s omezenou montáží (bez instalace kabelů, napájení, stavebních úprav, montáže rozvaděčů apod.)
  • s problematickým umístěním (šachty, kanály, sklepy, půdy, čisté prostory, venkovní konstrukce, dočasné instalace)
  • pohybující se místa (stroje, palety, balíky, zvířata, dopravní prostředky)
  • vytváření lokálních i rozprostřených sítí měřicích senzorů s nízkými provozními náklady
 • Příklady použití v praxi
  • čidla teploty a vlhkosti vzduchu ve výrobních prostorech, skladech, laboratořích, čistých prostorech, měření teplot v lednicích, mrazácích, inkubátorech.
  • čidlo zaplavení a zapáření pro hlídání rozvodů tepla, šachet, kanálů, kolektorů, výměníkových stanic a dalších prostorů s okamžitou informací o alarmech a pravidelném sledování veličin
  • monitoring výměníkových, předávacích stanic bez nutnosti zásahu do stávající technologie
  • čidla pro odečty stavů vodoměrů, elektroměrů, měřičů tepla ve sklepích, šachtách, jímkách apod.
  • měření výšky hladiny vody nebo jiného média v řekách, zásobnících, vodojemech, vrtech
  • monitorování životního prostředí – teplota, vlhkost, vítr, sluneční svit, požáry, hladina spodní vody
  • měření veličin v zemědělství – vlhkosti půdy, skladů, včelích úlů, stavu zvířat, kvality vody
  • sledování provozu, množství návštěvníků, neoprávněné manipulace, neoprávněného odběru vody z hydrantů, neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo skládkování
  • sledování dodržení parametrů v přepravovaných předmětech (teplota, vlhkost, otřesy)
  • zabezpečení pracovních strojů, vzdálených objektů proti krádeži, požáru nebo manipulaci

Zpracování a prezentace dat

Na platformě našeho vizualizačního a řídícího systému TIRS.NET Vám vytvoříme aplikaci pro monitorování a konfiguraci Vašich IoT zařízení s následujícími možnostmi:
 • vytvoření grafických vizualizačních panelů pro sledování stavů Vaší technologie
 • sledování i z mobilních zařízení a tabletů přes webové rozhraní
 • přístupy a různá oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo skupiny
 • vytvoření přehledových grafů a tabulek
 • vyhlášení různých alarmů a událostí při různých nestandardních stavech
 • ukládání a sledování historických stavů s možností exportů
 • optické i zvukové upozornění na vznik alarmu včetně zasílání alarmů e-mailem nebo SMS zprávou na konkrétní pracovníky
 • exporty dat do Vašich stávajících informačních systémů (fakturačních apod.)
 • různé automatizované reporty a exporty dat nebo importy dat z Vašich systémů
 • různé přepočty a predikce
 • do aplikace můžeme začlenit i další Vaše technologie pro účely dálkového monitorování a řízení (vytápění, vzduchotechnika, EPS, EZS, stroje, výrobní linky, …)
Aplikace TIRS.NET a její funkce na míru Vašim požadavkům.
Navržení vhodného řešení, výroba IoT zařízení a senzorů dle požadavku zákazníka.

Možnosti připojení LoRa senzorů do LoRaWAN sítí

Komunikace přes LoRaWAN síť Českých Radiokomunikací
 • pokrytí téměř celého území ČR
 • vysoké zabezpečení a vysoká dostupnost služeb
 • stačí umístit a registrovat IoT senzor v síti Českých Radiokomunikací
 • za využití sítě se účtuje měsíční komunikační poplatek, který se platí naší firmě CORAL, která je jejich partnerem
 • nízká cena komunikačního poplatku
 • v případě velkého počtu IoT modulů je cena komunikačního poplatku zvýhodněna
 • jsme autorizovaným partnerem Českých Radiokomunikací – není potřeba žádná smlouva s Českými Radiokomunikacemi, vše zařizujete pouze s naší firmou CORAL
 • další diagnostická data – ke každé zprávě odeslané senzorem lze z metadat ČRA získat:
  • kolik koncentrátorů zprávu slyšelo
  • jejich souřadnice
  • s jakými úrovněmi signálu a odstupu signálu od šumu
  • stav baterie
  • sekvenční číslo zpráv
Topologie připojení přes České Radiokomunikace - LoRaWAN
Topologie připojení přes České Radiokomunikace – LoRaWAN

Komunikace přes vlastní firemní LoRaWAN síť

 • výhodné pro porytí Vašeho firemního areálu nebo města
 • neplatí se měsíční komunikační poplatek
 • Vaši firemní LoRaWAN síť Vám vybudujeme, nebo dodáme komponenty pro její vytvoření
 • každá LoRaWAN brána může komunikovat s IoT moduly na vzdálenost několika km
  • např. na vykomunikování IoT modulů v rámci výrobního areálu může stačit pouze 1 LoRaWAN brána
 • lze vytvořit po republice více lokálních firemních LoRaWAN sítí a ty následně propojit do Vaší velké firemní sítě (např. propojení přes Internet VPN, GSM)
Topologie připojení - vytvoření vlastní firemní LoRaWAN sítě
Topologie připojení – vytvoření vlastní firemní LoRaWAN sítě
Potřebujete další informace? Napište nám.