O firmě

Firma CORAL s.r.o. byla založena v roce 1992 jako automatizační a inženýrská firma, která zajišťuje komplexní služby a dodávky v oblasti automatizovaných systémů řízení technologických procesů – ASŘTP.

Současně se již od svého vzniku zabývá vývojem, implementací a prodejem licencí vlastních technologických informačních a řídicích systémů řady TIRS kategorie SCADA/HMI pro vytváření a provoz aplikací pro monitorování a řízení libovolné připojené technologie (PLC automaty, měřiče, výrobní linky, atd.). Licence nejnovějšího SCADA/HMI systému TIRS.NET dodáváme implementačním a realizačním firmám, které v něm vytváří aplikace pro své zákazníky.

Dodáváme kompletní nové technologie, ale provádíme i rekonstrukce a modernizace stávajících technologií nebo jejich částí. Pro vizualizaci a řízení technologických procesů používáme námi vyvinutý a neustále zdokonalovaný SCADA/HMI systém TIRS.NET, jehož kvalita a robustnost je ověřena v náročných zákaznických aplikacích např. České Radiokomunikace, a.s., Povodí Labe, s.p., Elektrárny Opatovice, a.s.. Vzhledem k tomu, že jsme vlastníky a vývojáři systému TIRS.NET můžeme systém přizpůsobit i velmi nestandardním požadavkům zákazníka.

Návrh a vývoj bezdrátových bateriových IoT senzorů pro různé typy měřených veličin, např. teplota, vlhkost, zaplavení, zapáření, výška hladiny, zapnutí / vypnutí, atd.

Další významnou oblastí činnosti jsou dálkové dohledy objektů a technologií (výrobní stroje, kotelny, EPS, EZS, atd.) včetně řešení komunikačních tras.

Nabízíme kompletní řešení pro řízení a vizualizaci technologických procesů navržené na míru požadavkům zákazníka, která zohledňují i jeho finanční možnosti a to od dodání a implementace technologie až po vytvoření kompletního dispečerského pracoviště.

Nekončíme ale dodávkou a uvedením díla do provozu. Naše péče o zákazníka pokračuje záručním i pozáručním servisem a neustálým rozvojem díla dle nejnovějších trendů a standardů.

Námi realizované technologické informační systémy patří ve svém oboru k největším a nejnáročnějším aplikacím v České republice. Naše produkty a softwarová řešení představují technologickou špičku a jsou úspěšně nasazovány také v zahraničí.

Naše řešení používají např.:

Dokladem naší kvality jsou získané následující ocenění a tituly:

IT projekt roku 2003“ za realizovaný projekt „Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni“ společnosti Plzeňská distribuce tepla a.s., který je vybudován na platformě vizualizačního a řídicího systému TIRSWeb. Soutěž IT projekt roku 2003 pořádá a vyhlašuje CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií) pod záštitou ministra informatiky České republiky.

Microsoft Industry Awards 2004 – Finalist“ Ocenění za využití moderních technologií Microsoft, technologickou inovaci a excelenci.

 

Další informace o firmě CORAL s.r.o. a jejich produktech naleznete na www.coral.cz.