Dálkové monitorování vodoměrů
Potřebujete rychle v reálném čase reagovat na problémy s distribucí vody, sledovat úniky a současně snížit náklady na odečty?

Nabízíme Vám naše řešení založené na online dálkovém vyčítání Vašich vodoměrů včetně sledování a vyhodnocování aktuální situace z Vašeho počítače, tabletu nebo chytrého mobilu.

Jaké výhody Vám naše řešení přinese:

Vodoměr

 • velká finanční a časová úspora proti provádění odečtů na místě pracovníky
 • okamžitá informace o stavu vaší sítě
 • aktuální data můžete mít k dispozici každých pár minut
 • on-line sledování úniků vody a vyhodnocování různých stavů
 • on-line vyhodnocování neoprávněných odběrů
 • okamžité upozornění na havárii
 • dálkové ovládání technologie
 • možnost monitorovat a řídit i další Vaše technologie (ČOV, přečerpávací stanice, vodojemy, atd.)
 • vysoká bezpečnost – šifrování
 • Vaše data máte u sebe na svém serveru nebo počítači
 • uživatelská oprávnění
 • monitorovací vizualizační aplikace na PC
 • webová nadstavba pro mobilní telefony a tablety – můžete monitorovat a ovládat technologii z jakéhokoliv místa (dle nastavených oprávnění)
 • exporty do Vašich firemních systémů např. pro účely fakturací
 • importy dat z Vašich systémů

Havárie způsobená prasklým potrubím nebo různé průsaky způsobují velké škody a díky našemu monitorovacímu systému a online sběru dat z vodoměrů a dalších zařízení Vám pomůžeme těmto škodám předcházet. Díky včasnému varování v případě nestandardních stavů můžete předejít velkým škodám.

Web portál pro Vaše zákazníky

Pro Vaše zákazníky můžeme vybudovat webovou aplikaci, kde se mohou podívat na aktuální stav spotřeby vody nebo reagovat na úniky vody a zabránit tak škodám. Současně je možné i zobrazení historických spotřeb a průběhů spotřeby vody.

Potřebujete další informace? Napište nám.